Ενσωμάτωση αποθήκης | XML/CSV

Πληροφορίες που περιέχονται σε αρχεία για το WooCommerce

Περιγραφή σε αρχείο XML – WooCommerce, τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της προσφοράς μας, όπως: αριθμός ταυτότητας προϊόντος – <product product_id=””> Όνομα προϊόντος – <name> περιγραφή του προϊόντος – <description> σύντομο όνομα προϊόντος – <code> όνομα του κατασκευαστή – <producer> σύνδεσμοι για τη λήψη εικόνων για το προϊόν – <photos> κατηγορία προϊόντος – […]